Wystawa sztuki cyfrowej Dobre Piksele to nie tylko możliwość obejrzenia prac ponad 60 artystów. Wystawę zakończy aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczony zostanie na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przylądek".

Przygotowana przez Pragalerię i Polską Grafikę Cyfrową wystawa to ekspozycja wyjątkowa, bo skierowana do najmłodszych. Blisko 60 artystów podczas tworzenia prezentowanych dzieł kierowało się tematyką związaną z ogólnie pojętym światem dziecka. Było to wyzwanie, ponieważ twórcy musieli przyjąć dziecięcy sposób patrzenia na świat, nie zapominając przy tym swojego wieloletniego doświadczenia. O wyjątkowości wystawy świadczy fakt, iż niemal każda prezentowana grafika to praca premierowa.

Dobre PikseleWystawa Dobre Piksele 18 maja 2016 r. o godz. 19:30 zostanie zwieńczona aukcją charytatywną, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przylądek".

Dodatkowo odwiedzający, przez cały czas trwania wystawy, będą mieli okazję wpisać się do Wirtualnej Księgi Gości, z której każdy podpis będzie oznaczał złotówkę przekazaną na szczytny cel.

Szczególnie ciekawą okazją do odwiedzenia wystawy Dobre Piksele w Pragalerii będzie warszawska Noc Muzeów - 14 maja. Goście będą mieli m.in. możliwość spróbowania samodzielnego stworzenia grafiki cyfrowej na profesjonalnym tablecie graficznym pod okiem autorów prac wystawowych.

Wystawa odbywa się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Wojciecha Zabłockiego. Więcej informacji o wydarzeniu na stronach www.pragaleria.pl, www.polskagrafikacyfrowa.pl i Facebooku.