Takiej wystawy dotychczas w Polsce nie było! Arcydzieła sztuki europejskiej tworzone od roku 1100 po wiek XVIII takich sławnych mistrzów, jak: Giotto di Bondone, Paolo Veneziano, Donatello, Luca della Robbia, Hans Memling, Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Lorenzo Ghiberti, Francisco Zurbarán, Peter Paul Rubens, zobaczymy na zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawie Maria. Mater Misericordiae - jedynej oficjalnej towarzyszącej Światowym Dniom Młodzieży.

Krakowska wystawa będzie nawiązaniem do tradycji prezentacji sztuki sakralnej organizowanych przy okazji Światowych Dni Młodzieży w prestiżowych muzeach miast, które są gospodarzami tych spotkań (Colorado History Museum w Denver, Metropolitan Museum w Manili, Royal Ontario Museum w Toronto czy Museo del Prado w Madrycie). Na wystawie Maria. Mater Misericordiae zobaczymy 90 obrazów, rzeźb i grafik wypożyczonych z 62 instytucji, głównie włoskich - muzeów, kościołów kolekcji prywatnych (6 dzieł przechowywanych jest w Polsce).

W artystycznej oprawie kultu Matris Misericordiae, żywego zarówno w Kościele wschodnim, jak i zachodnim, pojawiały się różnorodne rozwiązania ikonograficzne, spośród których na wystawie zaprezentowane zostaną te w szczególny sposób inspirujące zleceniodawców i artystów do tworzenia dzieł ważkich, o wysokiej klasie artystycznej.

Odwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć liczne przedstawienia Matki Boskiej w płaszczu opiekuńczym, Bogurodzicy karmiącej Dzieciątko, Matki Boskiej Czułej (Eleusy), Piety, czyli Marii Współodkupicielki opłakującej Jezusa zdjętego z krzyża i Marii Orantki, modlącej się w intencji wszystkich ludzi.

Muzeum Narodowe w Krakowie wystawę Maria. Mater Misericordiae zorganizowało we współpracy z watykańską Fundacją Jana Pawła II dla Młodzieży. Honorowym patronatem objął ją prezydent Andrzej Duda. Jest to jedyna oficjalna wystawa w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016.