Do 31 października można przesyłać swoje realizacje fotograficzne w ramach konkursu organizowanego przez Galerię Miejską Arsenał, Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (ABnŻC), Kolektyw Wydawniczy Ostrøv oraz VOX.

Pokaż życie codzienne we współczesnej Polsce!

Punktem wyjścia dla przygotowywanych prac powinny być materiały zgromadzone w ABnŻC. Tematy, wokół których koncentrują się zbiory archiwum, to m.in.: przemiany obyczajów, sposoby zamieszkiwania, wzory konsumpcji, ludzkie relacje z przedmiotami, automobilność, relacje intymne, formy drobnej wytwórczości i czas wolny.

Prace konkursowe powinny stanowić cykl, który będzie eksplorować życie codzienne we współczesnej Polsce, a w szczególności jego relacje z przestrzeniami, w których ono się rozgrywa.

Jury wyłoni realizacje najlepiej odnoszące się do tematu i to one wejdą w skład publikacji pt. „Miejsca codzienności”. Oprócz materiałów wizualnych, przygotowywana książka będzie zawierać także eseje przygotowane przez badaczy - socjologów związanych z ABnŻC.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na www.arsenal.art.pl/wydarzenia/miejsca-codziennosci/.