Rok 2024 przynosi rewolucję w dziedzinie odnawialnych źródeł energii dzięki nowemu programowi „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Dzięki niemu można uzyskać do 30 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż przydomowej elektrowni wiatrowej. Program, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przewiduje również wsparcie na zakup magazynów energii. Całkowity budżet wynosi aż 400 milionów złotych, a wnioski można składać do końca grudnia 2028 roku.

Kto może skorzystać?

Program jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, z programu Moja Elektrownia Wiatrowa mogą skorzystać:

Osoby fizyczne: Właściciele domów jednorodzinnych,

• Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne,

• Właściciele działek rekreacyjnych.

Wymagania:

Konieczność posiadania prawa własności lub prawa do dysponowania nieruchomością. Zobowiązanie do montażu turbiny wiatrowej o mocy nieprzekraczającej 20 kW. Zobowiązanie do montażu magazynu energii (jeśli przewidziany) o mocy nieprzekraczającej 50 kW w połączeniu z turbiną.

Szczegóły finansowe:

Dofinansowanie pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota dotacji wynosi 30 tysięcy złotych na turbinę wiatrową i 17 tysięcy złotych na magazyn energii. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, transport, montaż i uruchomienie instalacji. Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” ma na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym oraz promowanie ekologicznych rozwiązań, które przyczyniają się do ochrony środowiska i redukcji emisji CO2. 

Warunki i korzyści

Program Moja Elektrownia Wiatrowa przewiduje następujące warunki i korzyści dla beneficjentów:

• Maksymalna moc instalacji: do 20 kW dla turbin wiatrowych, łączna moc z magazynem energii do 50 kW.

• Typ instalacji: Możliwość wyboru instalacji on-grid (podłączonej do sieci) lub off-grid (niepodłączonej do sieci).

• Wysokość turbin: do 30 metrów.

• Okres zwrotu inwestycji: Dzięki wsparciu finansowemu i oszczędnościom na rachunkach za prąd, okres zwrotu inwestycji może wynosić zaledwie kilka lat.

• Wpływ na środowisko: Redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska.

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” jest nie tylko korzystny finansowo, ale również ekologiczny, promując odnawialne źródła energii i wspierając walkę z globalnym ociepleniem.

Jak aplikować?

Aby skorzystać z programu, należy złożyć wniosek przez stronę internetową NFOŚiGW. Proces aplikacyjny obejmuje kilka kroków:

1. Rejestracja: Zarejestruj się na oficjalnej stronie programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”.

2. Wypełnienie wniosku: Wypełnij formularz wniosku, podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące planowanej inwestycji.

3. Załączniki: Dołącz wymagane dokumenty, takie jak dowód własności nieruchomości, projekt techniczny instalacji oraz kosztorys.

4. Złożenie wniosku: Prześlij wniosek online i oczekuj na jego rozpatrzenie.

5. Decyzja: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz decyzję o przyznaniu dotacji oraz dalsze instrukcje dotyczące realizacji projektu.

W przypadku pytań lub wątpliwości, dostępne jest wsparcie techniczne i konsultacje ze specjalistami, którzy pomogą w przygotowaniu dokumentacji oraz procesie aplikacyjnym.

Podsumowanie

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem. Przykłady zrealizowanych projektów pokazują, że inwestycja w mikroelektrownię wiatrową jest opłacalna zarówno dla indywidualnych gospodarstw domowych, jak i dla małych gospodarstw rolnych.

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” to wyjątkowa okazja dla osób pragnących inwestować w odnawialne źródła energii. Dzięki dofinansowaniu można znacznie obniżyć koszty inwestycji, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Nie zwlekaj – złóż wniosek już dziś i skorzystaj z możliwości, jakie daje ten nowoczesny program.