Pravdoliub Ivanov to międzynarodowej sławy bułgarski artysta, tworzący instalacje, obiekty i fotografie. W swojej twórczości wykorzystuje przedmioty gotowe i znane, przekształcając je w paradoksalne układy albo nielogiczne sytuacje, wyrzucając poza nawias ich naturalną funkcję.

Jego sztuka Pravdoliuby Ivanova rozpina się między przedmiotem, jego funkcją, nazwą i społecznym kontekstem, badając granice wizualnej reprezentacji, związek języka z obrazem, kwestionując automatyzm poznawczy. Prace artysty, choć osadzone w konceptualnej tradycji sztuki, są najczęściej wyrafinowanymi i wypracowanymi formalnie realizacjami przestrzennymi.

Jego sztuka ma charakter krytyczny, często z przymrużeniem oka, i idąc w ślady dzisiejszych polityków, w miejsce prawdy, Pravdoliub Ivanov proponuje półprawdę.

Prace Pravdoliuba Ivanova były pokazywane m.in. na Biennale w Wenecji, Biennale w Berlinie, Biennale w Stambule, Manifesta w Ljubljanie, Biennale w Sydney oraz Biennale w Tiranie. Artysta brał też udział w dwóch wielkich, historycznych już prezentacjach sztuki z krajów Półwyspu Bałkańskiego, rysujących mapę zjawisk artystycznych w tym regionie w czasie po burzliwych przemianach polityczno-ustrojowych: "Blut & Honig - Zukunft ist am Balkan" w Kolekcji Essl w Wiedniu, której kuratorem był Harald Szeemann, oraz "In the Gorges of the Balkans" w Muzeum Fridericianum w Kassel, której kuratorem był René Block.