Prawie rzeczywistość…, oderwanie się od niej, wkroczenie w inną przestrzeń. Przestrzeń graniczna pomiędzy realnym a fantazją - to temat przewijający się w intrygujących fotografiach Natalii Jaskula. Artystka komponuje swoje zdjęcia inscenizując pozornie codzienne sytuacje. Nic jednak w nich nie jest zwyczajnego.

Niepokoją, przywołują inne obrazy, budzą tysiące refleksji. Porusza w nich przede wszystkim niezwykły nastrój zbudowany odpowiednim światłem, a także wyszukanymi rekwizytami i kostiumami, w które artystka przebiera swoich bohaterów.

(...) Odwołania do sztuki dawnych mistrzów malarstwa, jak i współczesnego kina wpisują prace Natalii Jaskula w nurt sztuki postmodernistycznej, która - jak twierdził Andrzej Książek w swojej książce „Sztuka przeciw sztuce” - czerpie inspiracje nie z rzeczywistości, lecz z bogatego repertuaru motywów i stylów stworzonych przez żyjących wcześniej artystów. Natalia Jaskuly umiejętnie korzysta z tych zasobów. Jej prace to nie tylko znakomicie skomponowane kadry, ale także nieustający proces tworzenia innej rzeczywistości - prawie prawdziwej.

kuratorka: Magdalena Furmanik-Kowalska