Muzeum Miasta Łodzi w cyklu wystaw przypominającym twórców, którzy odegrali w Łodzi szczególną rolę, prezentuje sylwetkę Kajetana Sosnowskiego.

Artysta mieszkał tu w latach 40., wspierając tutejsze życie i szkolnictwo artystyczne. Sławę zdobył przede wszystkim jako malarz uprawiający abstrakcję geometryczną, ale jego twórczość nie jest taka prosta do zaklasyfikowania.

Bliżej jej raczej do nurtu sztuki scjentystycznej. Kajetan Sosnowski bowiem traktował sztukę jako eksperyment naukowy. Był zafascynowany zmieniającym się otoczeniem i ideą sztuki ulegającej wpływom czynników zewnętrznych. Tworząc, podpierał się naukami ścisłymi, przede wszystkim fizyką i chemią.

W cyklu "Metalepseis" z lat 70. jako farby użył chlorku kobaltu, dzięki czemu barwa obrazu zmieniała się w zależności od stopnia wilgotności powietrza. Potem tworzył prace z pozszywanych kawałków płótna, nawiązujące do kwestii ekologicznych, a także obrazy wykorzystujące wiedzę matematyczną.