W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie trwa wystawa "Malarze ilustracji". Zobaczyć tu można prace trzydziestu młodych polskich ilustratorów.

Nie tworzą oni żadnej jednolitej szkoły, ich prace są różne, reprezentują rozmaite techniki i style, ale łączy ich fascynacja rodzimą sztuką, zwłaszcza dokonaniami Polskiej Szkoły Plakatu.

Tak jak i dla jej najwybitniejszych przedstawicieli, Waldemara Świerzego, Henryka Tomaszewskiego czy Jana Młodożeńca, dla młodych artystów istotnymi wartościami są różnorodność stylistyczna, skrótowość i precyzja wypowiedzi, prymat koncepcji nad ornamentyką oraz świadome operowanie kolorem i kompozycją.

Na ekspozycji znalazły się prace między innymi Oli Cieślak, Anny Niesterowicz, Edgara Bąka, Aleksandry Waliszewskiej i Agaty Bogackiej.