Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na ostatnią już wystawę zorganizowaną w ramach obchodów stulecia awangardy w Polsce. Celem ekspozycji jest pokazanie artystycznych kontaktów oraz powiązań holenderskiego ruchu o nazwie De Stijl z polską awangardą.

Współtwórcy De Stijl chcieli nie tylko zmieniać sztukę. Ich ambicje sięgały znacznie dalej – pragnęli ulepszyć świat, między innymi poprzez projektowanie architektury, wnętrz i mebli, odkryć prawa rządzące rzeczywistością oraz relacje między przestrzenią a człowiekiem, Idee te znalazły podatny grunt w nowej sytuacji geopolitycznej Polski po 1918 roku, a rodzimi artyści awangardowi chętnie podejmowali próby organizowania nowoczesnego życia przy pomocy sztuki.