Legendy miejskie to historie rozpowszechniane przez media, Internet oraz kręgi towarzyskie. Wywołują emocje, prowokują do ich dalszego przekazywania, stając się plotką-hybrydą żyjącą własnym życiem.

Nie zawsze są czystą fikcją, część z nich jest prawdziwa lub zawiera w sobie element prawdy. Na wystawie "Komiks. Legendy miejskie" pokazano prace, które odnoszą się do takich legend. Na ich kanwie artyści tworzą zupełnie nowe legendy lub przekształcają już te znane.

Zaproszeni artyści: Joanna Karpowicz, Agnieszka Piksa, Mariusz Tarkawian, Jakub Woynarowski i Małgorzata Jabłońska, opisują wydarzenia niesamowite i niepokojące, których źródłem jest strach i lęk, zawierają pewne morały i przestrogi. Wszystkie prezentowane prace utrzymane są w konwencji komiksu z charakterystyczną dla niego silną narracyjnością.

Jednak głównym celem wystawy jest prezentacja różnych technik, jakie można wykorzystać przy tworzenia komiksu (rysunek, malarstwo, instalacja), jak również ukazanie komiksu jako ważnej i docenionej już gałęzi sztuki.