Jakim rodzajem twórczości mógł zajmować się czeski artysta Jiři Kolař? Oczywiście kolażem, a dokładniej mówiąc - za samym artystą, który w wydanym w 1979 roku "Słowniku metod" opisał różne nowatorskie wymyślone przez siebie rodzaje tej techniki - prolażem, chiazmażem, interkolażem, rolażem, konfrontażem czy muchlażem...

Jiři Kolař, urodzony w 1914 roku, już od lat 30. wykorzystywał w swoich pracach pocięte lub podarte zdjęcia, drukowane teksty, reprodukcje obrazów, znaczki pocztowe i nuty, które łączył w zadziwiające całości. Interesujące są zwłaszcza te jego prace, które powstały w wyniku przetworzenia reprodukcji dawnych dzieł sztuki, konfrontujące tradycję i nowoczesność.

Jiři Kolař znany jest na całym świecie przede wszystkim ze swojej twórczości plastycznej, ale zajmował się także literaturą. Pisał wiersze, prozę i dramaty, tłumaczył utwory między innymi Eliota, Becketta czy Whitmana. Co ciekawe, to właśnie słowo i eksperymenty z rożnymi typami poezji wizualnej doprowadziły go do sztuk plastycznych.

Teraz wyniki tych eksperymentów można oglądać w MOCAK-u. A jeśli ktoś woli jednak słowo, to niech koniecznie sięgnie po wydany przy okazji krakowskiej wystawy dziennik Kolařa "Naoczny świadek. Dziennik z roku 1949".