Biografie artystów są nieraz równie niezwykłe jak ich dzieła, choć nie brakuje też twórców, którzy wiedli żywot zupełnie zwykły, by nie powiedzieć wręcz: nudny. Bez względu na to różni artyści w różny sposób zawierali w swoich dziełach wątki autobiograficzne.

Jak robią to teraz, można się przekonać, wybierając się na wystawę "Dzień jest za krótki (Kilka opowieści autobiograficznych)", na której opowiadają własne, prawdziwe historie. Autobiografizm w polskiej sztuce widoczny jest zwłaszcza w pracach z kilkunastu ostatnich lat, kiedy popularna stała się twórczość inspirowana codziennością.

We Wrocławiu zobaczymy prace wielu najlepszych polskich artystów, między innymi Wilhelma Sasnala, Katarzyny Kozyry, Joanny Rajkowskiej i Artura Żmijewskiego. Warto przyjrzeć się ich pracom i zastanowić się, dlaczego i w jakim celu artyści współcześni tak często bazują na własnej autobiografii, i - co więcej - wcale się z tym nie kryją.