Ubezpieczenie mieszkania jest dobrowolne, jednak zdecydowanie warto je wykupić. Do jego zawarcia nie jest potrzebny akt notarialny, a jedynie podstawowe informacje dotyczące nieruchomości. Polisa może obejmować elementy: konstrukcyjne (mury), stałe (m.in. instalacje, okna, drzwi) oraz ruchome (przedmioty, urządzenia) - jego zakres jest ustalany indywidualnie. Co jest potrzebne do ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania - co obejmuje?

Ubezpieczenie mieszkania to finansowa ochrona nieruchomości przed szkodami materialnymi, jakie mogą być spowodowane działaniem osób trzecich (np. włamaniem, kradzieżą) lub zdarzeniami losowymi (np. pożarem, powodzią). Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o dodatkowe elementy, takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (np. zalanie sąsiada) czy zabezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (np. uszkodzenie ciała na skutek upadku ze schodów). W zależności od oferty towarzystwa, zakres ubezpieczenia może też obejmować dzieła sztuki, antyki oraz inne wartościowe przedmioty (tzw. elementy ruchome).

Czy ubezpieczenie mieszkania jest obowiązkowe? Ubezpieczenie nieruchomości nie jest obligatoryjne, chyba że taki obowiązek nałoży instytucja udzielająca wsparcia finansowego - taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zakupu nieruchomości z pomocą kredytu hipotecznego. Często wykupienie polisy z cesją, czyli przeniesieniem praw do odszkodowania na bank, jest jednym z warunków otrzymania kredytu.

Minimum formalności przy ubezpieczeniu mieszkania

Wykupienie polisy mieszkaniowej wymaga minimum formalności - do zawarcia ubezpieczenia wystarczą dane osobowe znajdujące się w dowodzie tożsamości oraz ogólne informacje na temat nieruchomości. Co będzie potrzebne?

  • wiedza na temat przedmiotu ubezpieczenia - lokalizacja oraz wartość mieszkania,
  • dane lokatorów (również osób niepełnoletnich),
  • określenie zakresu ochrony,
  • dodatkowe informacje, np. historia szkód, cesja na bank.

Jeśli w mieszkaniu bądź domu znajdują się cenne przedmioty, które również chcemy objąć ubezpieczeniem, takie jak biżuteria, antyki, instrumenty muzyczne, zbiory kolekcjonerskie, konieczne może okazać się wydanie opinii przez rzeczoznawcę z towarzystwa ubezpieczeń.

Proces zakupu ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenie można wykupić dla każdej nieruchomości, o ile budynek spełnia wymogi bezpieczeństwa. Można je zawrzeć bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego, za pośrednictwem banku (możliwe jest m.in. zawarcie ubezpieczenia mieszkania dostępnego w PKO BP) lub przez internet. Niezależnie od tego, jaką formę wybierzemy, przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Podczas wypełniania formularza online nie ma konieczności załączania skanów dokumentów. Jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie za pośrednictwem banku, a mogą to zrobić m.in. klienci PKO Banku Polskiego, którzy mają skończone 18 lat, wystarczy zalogować się w serwisie iPKO lub aplikacji IKO i zatwierdzić swój wybór narzędziem autoryzacji. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.