W ramach cyklu "Graficy z Krakowa", Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z galerią Pod Rejentem, prezentuje monograficzną wystawę poświęconą twórczości Lucjana Mianowskiego i przywraca pamięć o niegdysiejszych triumfach polskiej grafiki na świecie.

Lucjana Mianowskiego zawsze fascynowała kultura masowa, w latach 60. zeszłego wieku stał się mistrzem barwnej litografii, był wówczas jednym z najwybitniejszych artystów polskich i uczestniczył w najbardziej prestiżowych wystawach międzynarodowych. Uważany jest za jednego z pierwszych, którzy zaadaptowali elementy pop-artu i op-artu oraz przeszczepili je na grunt polski - jest również jednym z pierwszych, którzy posłużyli się fotografią w grafice.

Niezmienna aktualność sztuki Lucjana Mianowskiego pod względem ideowo-formalnym, otwarcie jej na przemiany w sztuce światowej, jak również świeżość wizji artystycznej, czynią jego twórczość niezwykle interesującą. Na ekspozycji prezentowany jest znakomity wybór grafik, rysunki, obrazy, kolaże, pamiątki i archiwalia oraz warsztat artysty (prasa litograficzna, pigmenty, lakiery, wałki itp.).

Lucjan Mianowski był artystą popularnym i chętnie kupowanym, funkcjonował i nadal funkcjonuje jako sztandarowy grafik kojarzony z pop-artem. Jego grafika wyjątkowo odpowiada estetyce naszych czasów i trafia w gust przeciętnego odbiorcy sztuki – jedno spojrzenie wystarczy, by poczuć klimat tamtych lat. Litografie artysty są czyste, proste i bardzo mocne w odbiorze. Cóż tu dużo mówić - chce się je mieć!