Modernizacja kotłowni z pompą ciepła może polegać na jej włączeniu do istniejącej instalacji z kotłem grzewczym. W takim przypadku pompa ciepła przejmuje funkcję głównego źródła energii, a kocioł wspomaga jej pracę np. w czasie największego zapotrzebowania domu na ciepło. Taki hybrydowy system grzewczy pozwala zredukować koszty związane ze zużyciem gazu czy oleju opałowego i ograniczyć emisję CO2. Systemy hybrydowe z kotłem i pompą ciepła dają również poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku nagłego wzrostu cen jednego z nośników energii (gazu/oleju opałowego lub prądu) ich użytkownicy nadal mogą ogrzewać dom drugim, tańszym w eksploatacji w urządzeniem.

Pompa ciepła do instalacji hybrydowej

W modernizowanych systemach grzewczych bardzo dobrze sprawdzają się powietrzne pompy ciepła typu monoblok. Pozwalają one w łatwy i szybki sposób rozbudować system grzewczy z kotłem gazowym lub olejowym o urządzenie wykorzystujące darmową energię otoczenia do ogrzewania i chłodzenia budynku. Przykładem takiego urządzenia jest pompa ciepła nowej generacji Vitocal 250-AH marki Viessmann. Dzięki wysokiej temperaturze zasilania do 70°C może ona zostać włączona do systemu grzewczego bez konieczności przechodzenia na ogrzewanie podłogowe ani wymiany grzejników na niskotemperaturowe. Pozwala to znacznie zredukować wydatki związane z modernizacją systemu grzewczego.

Zastosowanie pompy ciepła Vitocal 250-AH ogranicza koszty nie tylko na etapie modernizacji kotłowni, ale również eksploatacji systemu grzewczego. Jest to możliwe m.in. dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP urządzenia (do 5,3 przy A7/W35) oraz systemowi OptiPerform, który automatycznie optymalizuje pracę pompy ciepła.

Sterowanie instalacją grzewczą

Pompa ciepła Vitocal 250-AH wyposażona jest w system Hybrid Pro Control, który pozwala sterować pracą instalacji grzewczej m.in. w zależności od temperatury zewnętrznej, temperatury zasilania lub indywidualnych ustawień użytkowników. Mogą to być m.in. ceny energii, emisja CO2 lub zapotrzebowanie na ciepło. Takie rozwiązanie daje użytkownikom systemu możliwość decydowania o tym, czy ma on pracować np. w trybie ekonomicznym, korzystając z aktualnie najtańszego źródła energii czy też ogrzewać dom w trybie ekologicznym, generując najniższą emisję CO2.

Więcej informacji na: www.viessmann.pl