Zagadnienia w artykule:
  • Przyczyny skraplania się pary na oknach i ścianach
  • Zagrożenia związane ze skraplaniem się wody w mieszkaniu
  • Jak uniknąć błędów, żeby nie doprowadzić do skraplania się wody?

Przyczyny skraplania się pary na oknach i ścianach

Można powiedzieć że kropelki rosy na oknach są wskaźnikiem wadliwości wentylacyjnej. Tak najogólniej można zdefiniować powstawanie pary wodnej oraz jej skraplanie. Lecz jeśli chodzi o konkretne powody skraplania oraz obecności wody na ścianach czy też sufitach, należy wymienić ich przyczyny. A należą do nich:

- wyższa od dopuszczalnej wilgotność powietrza wewnątrz mieszkania,

- niski współczynnik przenikalności ciepła przez szyby w oknach,

- niedostateczna szczelność stolarki okiennej.

Woda na oknach czy ścianach w większości pochodzi ze skraplania się wilgoci znajdującej się w powietrzu naszego mieszkania. Zjawisko z którym mamy do czynienia fachowo nosi nazwę przekroczenia punktu rosy. Zjawisko to jest podobne do zjawiska wyjmowania czegoś zimnego z lodówki w okresie letnim. Można wówczas zaobserwować na powierzchni przedmiotu krople wody. Zasada która określa to zjawisko jest zasada mówiąca iż im większa wilgotność wewnątrz mieszkania, tym przy większej temperaturze powietrza dojdzie do skraplania się pary wodnej.

Aby uniknąć problemów związanych z nadmiernym gromadzeniem się pary w mieszkaniu jest regularne wietrzenie pomieszczeń oraz właściwa wentylacja. Szczególnie ważne jest odprowadzanie na zewnątrz nagrzanego powietrza uzyskiwanego podczas gotowania.

Zagrożenia związane ze skraplaniem się wody w mieszkaniu

Groźba poważniejszych konsekwencji wynikających ze skraplania się wody na ścianach i oknach uzależnione jest od intensywności zjawiska. W ekstremalnych sytuacjach można zaobserwować nawet powstawanie lodu na powierzchniach szyb. W zależności od poziomu pary wodnej w mieszkaniu, istnieje realne ryzyko trwałego zawilgocenia drewnianych ram okiennych czy innych elementów wyposażenia a także początek rozwoju pleśni budowlanej. Zjawisko to w razie braku odpowiedniej interwencji będzie się rozszerzać, gdyż para wodna kiedyś musi odparować.

Pleśń budowlana posiada nie tylko niekorzystny wygląd, ale przede wszystkim negatywnie wpływa na nasz organizm. Ma istotny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie. Najczęstszymi objawami towarzyszącymi obecności pleśni w mieszkaniu jest częsty ból głowy oraz uczucie zmęczenia. Pleśń może również powodować podrażnienia i wysuszanie błon śluzowych, prowadzić do alergii oraz chorób układu oddechowego.

Samo skraplanie się wody na ścianach i oknach może powodować straty zarówno poprzez uszkodzenia ram okiennych, parapetów czy nawet tynku na ścianach. Jeśli dojdzie do zbytniego zawilgocenia się ścian, niezbędne wówczas okazuje się osuszanie ścian metodami mechanicznymi lub nawet w skrajnych przypadkach, skuwanie powierzchni tynku.

Jak uniknąć błędów by nie doprowadzić do skraplania się wody?

Jak już wspomniano, zawartość pary wodnej w powietrzu uzależniona jest od ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury. Aby utrzymać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, zważając przy tym na względy zdrowotne, wilgotność powietrza powinna wynosić od 30 do 65% w temperaturze 20 - 22 stopni Celsjusza. Jeśli wilgotność zwiększy się do poziomu 70%, warunki zaczynają sprzyjać powstawaniu pleśni oraz grzybów, szkodliwych dla ludzkich organizmów.

Prawidłowa izolacja kanału wentylacyjnego to jeden ze skutecznych sposobów ograniczenia, lub nawet całkowitego wyeliminowania zjawiska skraplania się wody na oknach i ścianach. Odpowiednie zabezpieczenie tej instalacji chroni przed zjawiskiem kondensacji pary wodnej oraz wywołanymi przez nią stratami energii.

Innym, równie istotnym elementem jest zachowanie jednostopniowego spadku w instalacjach wentylacyjnych oraz stosowanie zaworów zwrotnych. Szczególnie w przypadku kanału poziomego. Problem nadmiernej wilgotności w mieszkaniu może wynikać z braku możliwości zastosowania okapów z wyciągiem. Najnowsze okapy z technologią 3tech, pozwalają nie tylko pełnić funkcje odprowadzania wilgoci, ale również jej pochłaniacza.

Gwarancją utrzymania mikroklimatu w mieszkaniu na odpowiednim poziomie jest wykonanie przegród zewnętrznych o określonej izolacyjności termicznej, zastosowanie systemu ogrzewania z automatem umożliwiającym utrzymywanie stałej temperatury oraz przede wszystkim sprawnie działająca wentylacja grawitacyjna.

Jak sprawdzić wentylację grawitacyjną? Pierwszym objawem niesprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej jest pojawiająca się wilgoć na szybach okien. Poważniejszym objawem mogą już być plamy wilgoci w narożnikach pomieszczeń. W jaki sposób dokonać kontroli wentylacji? Dokonuje się jej zazwyczaj pod wpływem podejrzeń o nieprawidłowości jej działania. Najlepiej wentylacje grawitacyjną sprawdzić wówczas, gdy temperatura na zewnątrz wynosi około 12 stopni. W temperaturach skrajnie wyższych lub niższych, wynik kontroli mógłby nie okazać się wiarygodny.

W pierwszym etapie kontroli należy sprawdzić ciąg wszystkich przewodów wywiewnych, zamykając przy tym wszystkie okna. Można to zrobić poprzez zbliżenie do kratki wentylacyjnej, zapalniczki lub świeczki. W ten sposób łatwo określić kierunek ciągu lub też jego brak. Kierunek od kratki w stronę mieszkania to niezwykle groźna sytuacja, gdyż dochodzi wówczas do przedostania się całej zawartości kanału wentylacyjnego do pomieszczenia a co za tym idzie do płuc domowników.