Kampus na Manhattanie będzie pierwszym tego typu międzynarodowym centrum, który ma wdrożyć różne rozwiązania względem pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Jego główne cele to zminimalizowanie zapotrzebowania na energię i wodę oraz ograniczenie ilości odpadów. Przedsięwzięcie ma pomóc w stworzeniu zrównoważonej gospodarki, która ocali naszą planetę.

To śmiałe przedsięwzięcie zainicjowało miasto Nowy Jork – na wyspie Governors Island, na Manhattanie, powstanie globalne centrum nauk o klimacie New York Climate Exchange. Żywe laboratorium ma na celu prowadzić badania w zakresie zrównoważonej architektury, krajobrazu i infrastruktury.

Projekt zakłada, że centrum przyciągnie liderów z różnych instytucji akademickich, partnerów branżowych, organizacje non-profit i przedsiębiorców, aby opracowali praktyczne rozwiązania względem przywrócenia zdrowia naszej planecie.

Co więcej, kampus będzie także głównym ośrodkiem dla studentów, przygotowującym ich do zawodów związanych z klimatem: w nauce, polityce i rzecznictwie. Obejmie stypendia dla obcokrajowców i staże. Kampus będą mogli odwiedzać również osoby, które zechcą szerzej zaangażować się w prace instytucji. 

Centrum New York Climate Exchange - projekt, który nie ma sobie równych

Na centrum naukowe przeznaczono przestrzeń publiczną na Governors Island, wyspie o powierzchni 172 akrów, w samym sercu portu w Nowym Jorku. W ramach projektu dodane zostanie 4,5 akra nowej zewnętrznej przestrzeni publicznej oraz utworzone zostaną nowe budynki o powierzchni 230 000 stóp kwadratowych.

Kręte pawilony z drewna masywnego, zwieńczone panelami fotowoltaicznymi, będą wpisane w pofałdowany krajobraz wyspy. Odwiedzający dotrą na wyspę promem, który będzie odpływać co 15 minut z molo Yankee Pier (ruch samochodowy na wyspie będzie zabroniony). Również nabrzeże stanie się częścią programu nauczania.

W starych oraz nowych budynkach (np. w dawnych koszarach wojskowych) znajdą się laboratoria badawcze, sale lekcyjne, wystawy, szklarnie i akademiki. 

Zrównoważona przyszłość Centrum New York Climate Exchange

Kampus ma na celu przyspieszenie badań nad zrównoważoną gospodarką, które na razie są niewystarczające. Adaptowanie starych budynków będzie pierwszym krokiem do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. 

Kampus będzie samowystarczalny: zaspokoi 100 procent swojego zapotrzebowania na wodę pitną poprzez m.in. użycie wody deszczowej i oczyszczonych ścieków. Będzie zasilany wyłącznie energią elektryczną wytwarzaną na miejscu.

Strategie te staną się krokiem milowym w zrównoważonym projektowaniu: każdy budynek, stary czy nowy, zostanie zbudowany w zgodzie z najwyższymi standardami Living Building Challenge - jak dotąd żaden nowojorski obiekt nie spełnił jeszcze wymagań stawianych przez ten certyfikat. Centrum New York Climate Exchange ma być oficjalnie otwarte w 2025 roku.