W prestiżowym konkursie Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej - Nagrody im. Miesa van der Rohego na rok 2024, ogłoszono finalistów, wśród których znaleźli się również przedstawiciele Polski. To wyjątkowe wydarzenie, które co dwa lata przyciąga uwagę całego świata architektury, tym razem wyróżniło siedem projektów, które według jury stanowią wzór do naśladowania dla samorządów miejskich i tworzą inkluzyjne środowisko życia wysokiej jakości.

W kategorii głównej, pośród pięciu wybitnych prac finalistów, znalazła się Galeria Sztuki Współczesnej Plato w Ostrawie, projekt autorstwa KWK Promes z Katowic. Ta polska pracownia architektoniczna, znana z innowacyjnego podejścia do projektowania, tym razem została doceniona za swoje osiągnięcia na arenie międzynarodowej, co jest powodem do dumy dla całej polskiej społeczności architektonicznej.  

Pozostałe projekty, które zasłużyły na wyróżnienie, to między innymi Study Pavilion na kampusie Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku, Szkoła Reggio w Madrycie, Dobudówka do Klasztoru św. Franciszka w Sainte-Lucie-de-Tallano oraz Häge w Lund. Każdy z tych projektów, choć różnorodny pod względem lokalizacji i funkcji, łączy zaangażowanie w tworzenie przestrzeni, które służą społecznościom i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

W kategorii "Wschodzący artysta" wyróżniono dwa projekty: Bibliotekę Gabriel García Márquez w Barcelonie oraz Plac i Biuro informacji turystycznej w Piódão. Te innowacyjne realizacje pokazują, że młode pokolenie architektów wnosi świeże spojrzenie na projektowanie przestrzeni publicznych, które stają się miejscami integracji i wymiany kulturowej.

W marcu członkowie jury odwiedzą wybrane dzieła, aby na miejscu ocenić ich wpływ na otoczenie i społeczność. Zwycięzcy głównej nagrody oraz w kategorii "Wschodzący artysta" zostaną ogłoszeni w kwietniu, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 14 maja 2024 roku w Pawilonie Miesa van der Rohego w Barcelonie. To wydarzenie będzie nie tylko okazją do uhonorowania najlepszych projektów, ale również do dyskusji, wymiany doświadczeń i celebracji architektury jako kluczowego elementu kształtowania lepszego świata.

Finaliści tegorocznej edycji Nagrody im. Miesa van der Rohego pokazują, że architektura współczesna ma ogromny potencjał w przekształcaniu społeczności i miejsc, często zapomnianych lub znajdujących się na peryferiach. Prace te, poprzez swoje innowacyjne podejście do zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie w tworzenie przestrzeni publicznych, inspirują do poszukiwania nowych rozwiązań w architekturze, która służy ludziom i środowisku. 

Pięć finalistów w kategorii Architektury

PLATO Contemporary Art Gallery (Galeria Sztuki Współczesnej Plato) PLATO, Městská Galerie Sou časného Umění

Poprzez uratowanie zabytku i przekształcenie go w galerię sztuki stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwoliło uczynić sztukę bardziej demokratyczną. Ustawienie ścian w nietypowy sposób sprawiło, że sztuka wychodzi poza mury budynku. Przekształciliśmy zanieczyszczoną przestrzeń wokół galerii w bioróżnorodny park sztuki, na czym zyskali mieszkańcy.

Study Pavilion on the campus of the Technical University of Braunschweig (Pawilon do nauki na kampusie Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku) Studierendenhaus TU Braunschweig

Nowo wybudowany pawilon do nauki na kampusie Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku zbudowano na idei otwartej przestrzeni zaprojektowanej z myślą o różnych zajęciach studenckich. Ta idea opiera się na zasadzie super struktury, która pozwala użytkownikowi na zmianę i powtórną konfigurację układu budynku w celu spełnienia nieustannie zmieniających się wymagań szybko rozwijającego się kampusu. Pawilon, dzięki elastycznemu układowi, staje się efemeryczny i responsywny, co zapewnia mu długotrwałe znaczenie jako budynek uniwersytecki nowego typu.

Reggio School (Szkoła Reggio) Colegio Reggio Miasto: Madrid, Wspólnota Madrytu , ES Architektów: ANDRES JAQUE/OFFICE FOR POLITICAL INNOVATION , Madrid, ES Klient: Reggio School, Program: Edukacja 

Szkoły Reggio mają na celu wykroczenie poza paradygmat zrównoważonego rozwoju i uznanie ekologii jako podejście, w którym wpływ na środowisko, sojusze pozaludzkie, mobilizacja materiału, zbiorowe zarządzanie i pedagogika spotykają się w architekturze. 

Rebirth of the Convent Saint - François (Dobudówka do Klasztoru św. Franciszka) Renaissance du Couvent Saint - François / Rinascimentu di u Cunventu Saint - François 

Ten budynek, wybudowany w 1480 r. i wpisany na listę zabytków, był częściowo w ruinie. Zadaniem architekta było jego rozbudowa bez odcinania się od przeszłości. „Wierzę w wyższe i niewidzialne siły. Budynek był umieszczony na wzniesieniu, na cyplu i by ł zamkiem obronnym, zanim stał się miejscem modlitwy i odosobnienia, które wybrali mnisi świadomi absolutnego piękna tego miejsca. Wiara łączy siłę ze wzniosłością”.

Hage Miasto: Lund, Hrabstwo Scania, SE Architektów: Brendeland & Kristoffersen architects, Oslo, NO Klient: Katedra w Lund

„Hage” jest wysokiej jakości przestrzenią publiczną, która w perspektywie krótkoterminowej stanowi dobrą przestrzeń do dyskusji publicznych i warsztatów, natomiast w perspektywie długoterminowej jest piękną przestrzenią miejską i ogrodem w centrum nowej dzielnicy. Jej otwartość dla wszystkich jest odpowiedzią na pytanie, jak budować nową wspólnotę.