Odnawialne źródła energii pozwalają na zmniejszenie lub zupełne zrezygnowanie ze zużycia węgla, oleju lub gazu w domu, co tym samym przekłada się na redukcję emisji zanieczyszczeń. W dalszej perspektywie oznacza to również spore oszczędności.

Do najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

• energię grawitacyjną wody,

• energię wiatru,

• energię słoneczną,

• biopaliwa,

• energię geotermalną.

Dzięki urządzeniom i systemom OZE można ogrzewać pomieszczenia, podgrzewać wodę użytkową, a także wytwarzać własną energię elektryczną.

Dlaczego warto zdecydować się na odnawialne źródła energii podczas budowy domu?

Wykorzystanie OZE ma wiele korzyści - jedną z najczęściej wymienianych jest zmniejszenie comiesięcznych rachunków za eksploatację budynku. Można zyskać większą niezależność od dostawców prądu. Dzięki zamontowaniu np. pompy ciepła i systemów fotowoltaicznych zwiększa się również wartość nieruchomości i jej atrakcyjność przy sprzedaży.

Na etapie budowy domu decyzja o wykorzystaniu urządzeń OZE pozwala na rezygnację z budowy komina, co przekłada się również na mniejsze koszty budowy. Nie należy również zapominać o korzystnym wpływie na środowisko naturalne i zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Obecnie budowa domów z wykorzystaniem proekologicznych systemów grzewczych jest wspierana przez rządowy program Czyste Powietrze, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła.

Urządzenia OZE w domu jednorodzinnym

Pompa ciepła, panele fotowoltaiczne i systemy solarne to urządzenia, które najlepiej sprawdzą się w domu ekologicznym. Dwie pierwsze propozycje świetnie pracują w komplecie - dzięki połączeniu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych jest możliwe stworzenie domu z zerowym rocznym bilansem energetycznym (budynku, w którym całkowite koszty zużycia energetycznym (budynku, w którym całkowite koszty zużycia energii nie przekraczają 250 zł - są to opłaty stałe).

Krótka charakterystyka poszczególnych urządzeń OZE

Pompa ciepła

Jest alternatywą dla kotłów grzewczych. Urządzenie jedynie w 25% korzysta z energii elektrycznej - pozostałą energię pozyskuje z odnawialnych źródeł. Za pomocą pompy ciepła można ogrzać lub ochłodzić dom oraz pogrzać wodę użytkową. Warto wspomnieć, że na 1 kWh zużytej energii elektrycznej pompa ciepła uzyskuje od 3 do 5 kWh energii cieplnej - to pozwala na nawet trzykrotne obniżenie kosztów ogrzewania w stosunku do urządzeń grzewczych niewykorzystujących OZE.

System fotowoltaiczny

Pozwala na wytwarzanie prądu elektrycznego ze w 100% odnawialnej energii słonecznej. Pozyskaną energię można wykorzystać do pracy urządzeń AGD i RTV, a także do działania pompy ciepła. Dzięki połączeniu tych dwóch rozwiązań (pompy ciepła i fotowoltaiki) można zyskać niezależność od dystrybutorów prądu. Aby dom z zamontowaną pompą ciepła i panelami fotowoltaicznymi był korzystny energetycznie, warto zainstalować w nim rekuperację. Wentylacja mechaniczna pozwala na lepszą wymianę powietrza w budynku, a dzięki temu pozbywa się nadmiaru wilgoci.

Budynek z wykorzystaniem OZE spełniający warunki WT 2021

Dom jednorodzinny spełniający standardy WT 2021 powinien posiadać odpowiednią izolację cieplną przegród oraz zużycie energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i podgrzewania c.w.u. nieprzekraczające 70 kWh/m2/rok. Obecnie oferowane na rynku urządzenia OZE pozwalają zbudować wysokoefektywne rozwiązanie dla domu według warunków WT 2021.

Wystarczy zamontować pompę ciepła powietrze-woda typu Split (np. pompę ciepła aroTHERM SPLIT marki Vaillant, która posiada jednostkę zewnętrzną z wbudowanym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej – centrala uniTOWER), wentylację budynku w postaci centrali nawiewno-wywiernej z odzyskiem ciepła oraz instalację fotowoltaiczną.