Dobór okien do domu? Najważniejsze parametry!

Pierwszym parametrem okna, który bierzemy pod uwagę, jest właśnie jego izolacyjność cieplna, czyli parametr Uw. Na jego wartość wpływa kilka czynników: przede wszystkim Ug pakietu szybowego, czyli współczynnik przenikalności cieplnej, dalej parametry zespolenia szybowego, parametry konstrukcji okna, rodzaj użytej ramki w zespoleniu szybowym i na koniec sam montaż.

Uw okna nie powinno być większe niż 0,8 W/mK. Im niższy współczynnik przenikania ciepła tym lepiej izoluje szyba okienna a w praktyce zespolenie kilku szyb.

W celu polepszenia parametrów na szybach stosuje się powłoki niskoemisyjne. Poprawiają one izolacyjność na skutek ograniczenia zjawiska promieniowania, dzięki nim promieniowanie cieplne jest odbijane do pomieszczenia, co pozwala na redukcję strat ciepła. Wadą ich stosowania często staje się niska przepuszczalność światła.

- Najlepszą powłoką obecnie dostępną na rynku jest powłoka niskoemisyjna ECLAZ nakładana próżniowo oraz utwardzana laserem. Szkło ECLAZ stosowane w pakietach szybowych jest odpowiedzią na wyzwanie połączenia najwyższych parametrów termoizolacyjności z wysoką przepuszczalnością światła - mówi Monika Naczeńska, Marketing Manager Saint-Gobain Building Glass Polska.

Czy zapewnienie energooszczędności i komfortu cieplnego jednocześnie jest możliwe?

Dzięki zastosowaniu ECLAZ, okna z szybami dwukomorowymi umożliwiają uzyskanie najwyższej wartości zysku energii słonecznej (g71%), co zapewnia zarówno energooszczędność, jak i komfort cieplny w miesiącach zimowych.

- ECLAZ może być łatwo stosowany dla uzyskania najwyższych parametrów termoizolacyjności okna. Pozwala uzyskać najwyższy poziom izolacyjności pakietu dwuszybowego wyrażonego wartością Ug 0,5 W/ (m2K). Szkło ECLAZ idealnie nadaje się także do użytku w pakietach trzyszybowych, głównie w nowych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Może osiągnąć wartość Ug = 0,5 W/ (m2K), przy najwyższym poziomie zysków cieplnych dostępnym na rynku (do 60%) - dodaje Monika Naczeńska z Saint-Gobain Building Glass Polska.

Jaka część ze światła padającego na okno ostatecznie dociera do pomieszczenia?

W budynkach komfortowych dużą uwagę przywiązuje się do prawidłowego naświetlenia pomieszczeń naturalnym światłem słonecznym. Parametr, który określa, ile światła widzialnego przedostaje się przez okno do pomieszczenia to LT, czyli transmisja światła wyrażana w %. Oczywiście, im więcej światła przedostanie się przez okno, tym lepiej.

W nowoczesnych zespoleniach trzyszybowych pożądane jest, aby parametr ten wynosił min. 77%. Możliwe jest uzyskanie nawet 79%, czyli tyle samo, co w zespoleniach dwuszybowych.

Szkło ECLAZ to jedyne rozwiązanie na rynku, które przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych parametrów energetycznych i właściwości termoizolacyjnych zapewnia dostęp do światła naturalnego na poziomie oferowanym przez zespolenia dwuszybowe (LT 77%).

Zastosowanie szkła ECLAZ w pakietach szybowych pozwala na zachowanie neutralności transmisji i odbicia światła. Niweluje także efekt lustra. Dzięki swoim właściwościom ECLAZ jest porównywalny ze zwiększeniem powierzchni okna o 8%. Oznacza to większą elastyczność podczas projektowania okien po stronie północnej i wschodniej, gdzie istnieje potrzeba doświetlenia wnętrz. Można tu uniknąć wzrostu kosztów ogrzewania, dzięki wysokiej wydajności energetycznej.

Szkło ECLAZ

Czy okna muszą być absolutnie szczelne?

Szczelne okna to konieczność. Oznacza to, że szczelność musi być zgodna z obowiązującymi normami. Zwykle okna są wyposażone w możliwość rozszczelnienia, tzw. mikrowentylację, co wynika z przepisów dotyczących wentylacji mieszkań. W zależności od funkcji, jaką okno będzie pełniło, możliwość rozszczelnienia jest wskazana lub nie.

- Dla przykładu budynek niskoenergetyczny musi być szczelny na poziomie powodującym maksymalną wymianę objętości powietrza 0,6, czyli 60% na godzinę przy różnicy ciśnień 50 Pa. Za kontrolę wymiany powietrza w budynku niskoenergetycznym odpowiada wentylacja mechaniczna. Stosując takie rozwiązanie, zagrożenie nadmiernym zawilgoceniem lub pogorszenie jakości powietrza nie występuje - dodaje Piotr Wereski z Multi Comfort Saint-Gobain.

Ważne jest, aby pamiętać, iż montaż okien bez dodatkowego zabezpieczenia złącza okiennego odpowiednimi taśmami, nie zapewni szczelności powietrznej ściany zewnętrznej. Zespolenia szyb są obecnie najlepszym sposobem na uzyskanie przeszkleń spełniających potrzeby nowoczesnych budynków. Planując budowę domu, warto wiedzieć jakie rozwiązania przyniosą nam najwięcej korzyści.