Dodatkowy pokój

Planujemy remont mieszkania i chcielibyśmy wydzielić dodatkowy pokój dla dziecka. Prosimy o wskazówki, czy w mieszkaniu z takim rozkładem jest to w ogóle możliwe. 

Proponuję przeznaczyć na pokój dziecka pomieszczenie znajdujące się "na dole" na rysunku. 

Sypialnię dla rodziców wygospodarujemy dzięki zmniejszeniu kuchni

Aby lepiej doświetlić nowy aneks kuchenny można w ścianie, za którą jest sypialnia zrobić przeszklenia (pod samym sufitem).

Dodatkowy pokój Dodatkowy pokój
Rys.1. Rzut mieszkania - stan obecny. Rys.2. Rzut salonu z aneksem i sypialnią rodziców.